• banner_1.jpg
 • banner_2.jpg
 • banner_3.jpg
 • banner_4.jpg
 • banner_5.jpg
 • banner_6.jpg
 • banner_7.jpg
 • banner_8.jpg
 • banner_9.jpg
 • banner_10.jpg
 • banner_11.jpg
 • banner_12.jpg
 • banner_13.jpg
 • banner_14.jpg
 • banner_15.jpg
 • banner_16.jpg
 • banner_17.jpg
 • banner_18.jpg
 • banner_19.jpg
 • banner_20.jpg

De regionale coördinator

In de schoot van het C.I.C. is iedere regio door een regionale coördinator vertegenwoordigd.

De manier van aanduiding, de duur van het mandaat, en de functies en verantwoordelijkheden, zijn hieronder samengevat.

1 Functies en verantwoordelijkheden van de regionale coördinator

Buiten zijn collegiale functies in de schoot van het C.I.C., en de functies gedelegeerd door de nationale coördinator, zal de regionale coördinator de nationale coördinator vertegenwoordigen op manifestaties van clubs uit zijn regio en er de bevoorrechte band zijn met het C.I.C., clubs bezoeken om eventuele geschillen te regelen, medewerking verlenen bij de voorbereiding van de Nationale Probusdag en bij de oprichting van nieuwe clubs, enz.

2 Duur van het mandaat van de regionale coördinator

Teneinde een regelmatige vervanging van de regionale coördinatoren te verzekeren, is het wenselijk dat iedere 2 jaar ook 2 regionale coördinatoren worden vervangen.
De duur van het mandaat is bepaald op minstens 2 jaar en is 2 maal hernieuwbaar.
Alle mandaten nemen een aanvang op 1 januari.

3 Aanduiding van de regionale coördinator

Zodra een vacature voor de functie van regionaal coördinator in het vooruitzicht wordt gesteld, zal de nationale of de regionale coördinator, in naam van het C.I.C., een schriftelijke oproep voor kandidaatstelling richten tot de clubvoorzitters uit de betreffende regio.
De uittredende regionale coördinator of, indien niet mogelijk, de nationale coördinator of een andere regionale coördinator, zal de weerhouden kandidaten ontmoeten.
Zoals voor de keuze van nationaal coördinator zal rekening gehouden worden met zijn kennis van de tweede landstaal, met zijn noties betreffende informatica en met zijn leeftijd.
De nationale coördinator wordt over het verloop van de gesprekken ingelicht en zal indien nodig, de weerhouden kandidaat ontmoeten.
Het C.I.C. wordt over de inhoud van de gesprekken geïnformeerd en neemt de uiteindelijke beslissing.
De toekomstige regionale coördinator wordt aan de leden van het C.I.C. voorgesteld uiterlijk tijdens de laatste comitévergadering waaraan wordt deelgenomen door de uittredende coördinator.

 

  Mauqouy