• banner_1.jpg
 • banner_2.jpg
 • banner_3.jpg
 • banner_4.jpg
 • banner_5.jpg
 • banner_6.jpg
 • banner_7.jpg
 • banner_8.jpg
 • banner_9.jpg
 • banner_10.jpg
 • banner_11.jpg
 • banner_12.jpg
 • banner_13.jpg
 • banner_14.jpg
 • banner_15.jpg
 • banner_16.jpg
 • banner_17.jpg
 • banner_18.jpg
 • banner_19.jpg
 • banner_20.jpg

Historiek en ontwikkeling van PROBUS

In ons land werd de eerste Probusclub opgericht op 26 januari 1984 door George Dick, lid van Rotaryclub Antwerpen-Ring.

George was ook als nationaal coördinator 16 jaar lang de bezieler van de Belgische Probusclubs.

Stany Verougstraete, lid van Probusclub Dendermonde en oprichter van het C.I.C. in 2001, volgde hem in deze functie op van 2000 tot 2005.

Wereldwijd overschrijdt PROBUS 4.500 clubs en telt op heden meer dan 300.000 leden. In België zijn er op dit ogenblik 114 clubs met meer dan 4.150 leden.

PROBUS is ontstaan vanuit Rotary, maar is geen lid van ROTARY INTERNATIONAL en dus ook niet onderworpen aan de verplichtingen ervan. PROBUS is volledig onafhankelijk van ROTARY maar heeft er wel nauwe banden mee.

Bij het stichten van een nieuwe Probusclub zal de stichtende peterclub, contact opnemen met het C.I.C. PROBUS BELGIUM, zodra het initiatief voor de vorming van een nieuwe club genomen is. Het C.I.C dient formeel zijn akkoord te bevestigen met de oprichting van een nieuwe club. De nationale coördinator of een regionale coördinator zal op zijn beurt de bestaande Probusclubs uit de betrokken regio inlichten.


De initiatiefnemer zal een groep personen bijeenbrengen die aan de verplichte voorwaarden voor het Probus-lidmaatschap beantwoorden. Hij zal deze groep leiden tot het bestuur van de nieuwe Probusclub is samengesteld. Hij kan optreden als stichtend voorzitter of eventueel een adviserende functie vervullen in de beginfase van de nieuwe club.
Pas wanneer de nieuwe Probusclub voldoet aan de door het C.I.C. gestelde criteria kan zij gecharterd worden. Zij stuurt hiertoe de vraag om toestemming om gecharterd te worden en om het recht het logo en de naam Probusclub te gebruiken naar de natio-naal coördinator die deze vraag voorlegt aan het C.I.C.

 

  Mauqouy